Powrót do listy

Jan Wasilewski


Wasilewski

Jan

Józef

00.00.1894

Prowornoje

czerwieński

mińska

Prowornoje

czerwieński

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

05.08.1937

Wyrok

07.09.1937

trójka

art. 72, 80 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

14.09.1937

Mińsk

Rehabilitacja

20.03.1962

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\17453-s