Powrót do listy

Alfons Waśkowicz


Waśkowicz

Alfons

Feliks

00.00.1913

Jełowiki

wietryński

witebska

Dołgoj Połyń

wietryński

witebska

Polak

Areszt

12.01.1938

Wyrok

29.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.04.1938

Mińsk

Rehabilitacja

17.05.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10927-P