Powrót do listy

Roman Waśkowski


Waśkowski

Roman

Józef

00.00.1903

szepietowski

winnicka

Murmańsk

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

08.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-9, 58-6-7-11 kk RFSRR

Śmierć

15.11.1937

Rehabilitacja

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938