Powrót do listy

Roman Waśkowski


Waśkowski

Roman

Józef

00.00.1903

Plesna

szepietowski

chmielnicka

Murmańsk

Polak

urzędnik

Areszt

08.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.11.1937

Leningrad

Rehabilitacja

10.04.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego