Powrót do listy

Mieczysław Wacławski


Wacławski

Mieczysław

Mieczysław

00.00.1905

Warszawa

Polska

Gorki

Polak

robotnik

Areszt

05.11.1937

Wyrok

21.12.1937

Kolegium Specjalne

działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.01.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\17946