Powrót do listy

Jan Waszkiewicz


Waszkiewicz

Jan

Grzegorz

00.00.1881

Zaabrzezie

oszmiański

wileńska

Polska

Dzierżyńsk

Polak (Białorusin)

kontroler

Areszt

19.11.1937

Śmierć

13.01.1938

Orańsk

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\7626