Powrót do listy

Jan Wejksza


Wejksza

Jan

Konstanty

00.00.1890

Turmonty

kowieńska

Murmańsk

Polak

maszynista

Murmańsk

Areszt

09.12.1937

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

19.05.1959

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego