Powrót do listy

Roman Węgrewicz


Węgrewicz

Roman

Józef

00.00.1906

Dniepropietrowsk

Awiagorodok

Polak

student

członek WKP(b) 1930-1932

Areszt

01.11.1937

Wyrok

15.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć

21.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938