Powrót do listy

Jan Amelkin


Amelkin

Jan

Wiaczesław

00.00.1906

Ługowaja

lioźnieński

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Witebski kombinat opakowań

Witebsk

Areszt

18.07.1937

Wyrok

11.09.1937

trójka

art. 76, 64, 69, 71 kk BSRR - kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

18.01.1958

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego