Powrót do listy

Jan Wierciński


Wierciński

Jan

Piotr

00.00.1898

Łuszaki

wileńska

Polska

Nowosybirsk

Polak

podstawowe

fryzjer

Areszt

27.08.1937

Wyrok

04.10.1937

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

działalność kontrrewolucyjna (art. 58-2-6-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

12.10.1937

Rehabilitacja

13.11.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego