Powrót do listy

Jan Wesołowski


Wesołowski

Jan

Stanisław

00.00.1893

Dubno

wołyńska

Siestrorieck

leningradzka

Polak

ślusarz narzędziowiec

członek WKP(b) od 1928 do 1936

Areszt

29.07.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk RFSRR

Śmierć

26.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938