Powrót do listy

Grzegorz Wrzyżewski


Wrzyżewski

Grzegorz

Leontyn

00.00.1868

kijowska

topczichiński

Polak

cieśla

Areszt

21.01.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka przy UNKWD Kraju Ałtajskiego

art. 58-2, 9, 10, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.10.1938

Barnauł

Rehabilitacja

22.09.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego