Powrót do listy

Jan Wigowski


Wigowski

Jan

Wojciech

00.00.1909

Żupanowka

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

księgowy

bezpartyjny

Areszt

22.02.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

13.04.1989

Prokurator Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia