Powrót do listy

Stanisław Wiltowski


Wiltowski

Stanisław

Szymon

00.00.1890

Wejna

pleszczenicki

Stanisławowow

dubrowieński

witebska

Polak

podstawowe

cieśla

Areszt

26.07.1938

Wyrok

03.11.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.11.1938

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego