Powrót do listy

Franciszek Wilczyński


Wilczyński

Franciszek

Antoni

00.00.1906

Pierwiznia

gorodnicki

kijowska

Pinduszi

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

27.10.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD ZSRR

art. 58-10-11

rozstrzelany

Śmierć

21.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

16.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia