Powrót do listy

Józef Witos


Witos

Józef

Franciszek

00.00.1889

Strenenica

warszawska

Uszumun

czernyszewski

czytyjska

Polak

instruktor

Areszt

28.01.1938

Wyrok

13.06.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Rehabilitacja

17.03.1959

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego