Powrót do listy

Józef Wlazło


Wlazło

Józef

Stanisław

00.00.1906

Polska

Wierszina

irkucka

Polak

przewodniczący kołchozu

bezpartyjny

Areszt

17.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724