Powrót do listy

Wojciech Wodziński


Wodziński

Wojciech

Ignacy

00.00.1899

Wołondyrowka

besarabska

Rumunia

Polak

sekretarz

Wadino

safonowski

bezpartyjny

Areszt

31.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

27.09.1937

Rehabilitacja

10.12.1960

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\17732-s