Powrót do listy

Józef Woźniak


Woźniak

Józef

Władysław

00.00.1894

Warszawa

Witebsk

witebski

witebska

Polak

planista

Witebsk

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

21.07.1938

Wyrok

02.11.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.11.1938

Rehabilitacja

16.11.1963

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12691-P