Powrót do listy

Piotr Woźniak


Woźniak

Piotr

Mikołaj

00.00.1877

Warszawa

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Areszt

17.01.1938

Wyrok

25.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.06.1938

Witebsk

Rehabilitacja

26.05.1970

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13845-P