Powrót do listy

Nikolas Andryjanskas


Andryjanskas

Nikolas

Leon

00.00.1871

Szawle

kowieńska

Tomsk

Polak

analfabeta

BOZ

bezpartyjny

Areszt

07.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

08.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego