Powrót do listy

Adolf Wojno


Wojno

Adolf

Józef

00.00.1885

Romanowo

wołyńska

Bychow

mohylewska

Polak

średnie

zwrotniczy

Bychow

Areszt

13.08.1938

Wyrok

10.10.1938

trójka

art. 68, art. 72"a", 76 - szpiegostwo, agitacja antysowiecka, udział w kotrrewolucyjnej organizacji kułackiej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

07.03.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7012-SN