Powrót do listy

Józef Wojtek


Wojtek

Józef

Maciej

00.00.1891

mińska

Tiumencewsk

Polak

cieśla

Areszt

09.06.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka przy UNKWD Kraju Ałtajskiego

art. 58-6

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.10.1938

Kamień nad Obem

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Wojskowa Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego