Powrót do listy

Bolesław Wojtkiewicz


Wojtkiewicz

Bolesław

Franciszek

00.00.1883

Połock

Połock

połocki

witebska

Polak

podstawowe

stróż

Połock

Areszt

22.05.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka

art. 68, 71, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.10.1938

Połock

Rehabilitacja

23.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8611-P