Powrót do listy

Jan Wojtyga


Wojtyga

Jan

Jan

00.00.1894

Kraków

krakowska

Moskwa

Polak

średnie

członek WKP(b)

Areszt

14.05.1937

Śmierć

21.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

04.04.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie