Powrót do listy

Aleksy Wojciekian


Wojciekian

Aleksy

Jan

00.00.1896

Ryga

Ramienskoje

moskiewska

Polak

średnie

członek WKP(b)

Areszt

02.06.1938

Wyrok

20.09.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

20.09.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

00.02.1958

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka