Powrót do listy

Józef Woronkiewicz


Woronkiewicz

Józef

Adam

Pitkewicze

nowogródzki

Polska

Mińsk

Polak

podstawowe

kowal

Areszt

25.03.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 76 kk BSRR - członek POW, propaganda kontrrewolucyjna, oczernianie władzy radzieckiej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.09.1938

Rehabilitacja

08.03.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB BSRR\10024-s