Powrót do listy

Julian Worotyński


Worotyński

Julian

Michał

00.00.1898

Dwińsk

liflandzka

Polak

ślusarz

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

04.10.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 6, 7, 11

rozstrzelanie

Śmierć

09.10.1937

Rehabilitacja

19.03.1957

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\4260-s