Powrót do listy

Jan Wróblewski


Wróblewski

Jan

Szymon

00.00.1876

Supruńkowcy

kamieniecko-podolska

Sujeticha

tajszecki

irkucka

Polak

dozorca

bezpartyjny

Areszt

05.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

26.06.1989

Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\15555