Powrót do listy

Aleksy Gajdo


Gajdo

Aleksy

Osip

00.00.1902

Kriukowo

kraśniński

smoleńska

Polak

inspektor

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

27.04.1938

Wyrok

14.05.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 7, 10

rozstrzelanie

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

17.11.1956

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\1317-s