Powrót do listy

Edward Gałkowski


Gałkowski

Edward

Józef

00.00.1916

Sławnoje

Mińsk

Polak

średnie

maszynista

Mińsk

Areszt

20.11.1937

Wyrok

10.12.1937

Kolegium Specjalne

art. 69, art. 72a kk BSRR - agitacja nacjonalistyczna

10 lat ITŁ

Łagier

Uchtpieczłag

Śmierć

11.12.1938

Uchtpieczłag

Rehabilitacja

03.10.1959

prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14884-s