Powrót do listy

Jefim Antoniewicz


Antoniewicz

Jefim

Józef

00.00.1888

Ludwinowo

pleszczenicki

mińska

Biełoje

pleszczenicki

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

kołchoz im. Wołodarskiego

Areszt

19.11.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

09.02.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13906-s