Powrót do listy

Stefan Gdesz


Gdesz

Stefan

Jan

00.00.1889

Warszawa

Polak

stolarz

Moskwa

członek WKP(b)

Areszt

05.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 6

rozstrzelanie

Śmierć

19.11.1938

Rehabilitacja

11.04.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\4271-s