Powrót do listy

Jan Giezun


Giezun

Jan

Marek

00.00.1900

Kurenki

winnicka

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

krawiec

bezpartyjny

Areszt

22.02.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

22.03.1958

Sąd Najwyższy Kazachskiej SRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia