Powrót do listy

Stefan Geltman


Geltman

Stefan

Leon

00.00.1886

Zamość

lubelska

Moskwa

Polak

wyższe

członek WKP(b)

Areszt

05.04.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja POW

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

31.03.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie