Powrót do listy

Albin Antonowicz


Antonowicz

Albin

Franciszek

00.00.1885

Taraski

czasznicki

Nowinki

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

chłop

własne gospodarstwo rolne

Areszt

01.02.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1938

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego