Powrót do listy

Jan Gerbanowicz


Gerbanowicz

Jan

Jan

00.00.1894

Bdilewo

witebska

Kożewnikowo

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

04.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego