Powrót do listy

Jan Hecman


Hecman

Jan

Sergiusz

00.00.1905

Zaborie

lepelski

witebska

N. Sielskoje

asinowski

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

08.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.08.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego