Powrót do listy

Stanisław Grzegorczyk


Grzegorczyk

Stanisław

Kasper

00.00.1880

piotrkowska

Polska

Wierszina

irkucka

Polak

ślusarz

bezpartyjny

Areszt

20.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724