Powrót do listy

Jan Grzut


Grzut

Jan

Paweł

00.00.1903

Tarwo

lubelska

st. im. Kaganowicza

czernyszewski

czytyjska

Polak

Areszt

20.03.1938

Wyrok

13.06.1938

Kolegium Specjalne NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Rehabilitacja

02.11.1989

Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego