Powrót do listy

Wilhelm Gimbar


Gimbar

Wilhelm

Józef

00.00.1870

Malinowka

wilejski

Staryj Dwor

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

25.08.1937

Wyrok

22.11.1937

trójka

art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

13.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19865-P