Powrót do listy

Jan Gicewicz


Gicewicz

Jan

Jan

Kamaj

święciański

wileńska

Mińsk

miński

mińska

Polak

podstawowe

emeryt

Areszt

21.01.1938

Wyrok

01.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68a kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.04.1938

Rehabilitacja

28.03.1989

Prokurator Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\21340-s