Powrót do listy

Karol Antoniuk


Antoniuk

Karol

Andrzej

00.00.1886

podolska

Andriejewka

jakowlewski

Polak

małopiśmienny

własne gospodarstwo rolne

bezpartyjny

Areszt

05.09.1937

Wyrok

11.11.1937

Komisja NKWD

agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

02.12.1937

Ussuryjsk

Rehabilitacja

03.04.1964

prezydium Sądu Kraju Primorskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego\P-16017