Powrót do listy

Antoni Golec


Golec

Antoni

Władysław

00.00.1915

Tułun

irkucka

Zima

Polak

elekromechanik

Zima

bezpartyjny

Areszt

20.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-7, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

20.08.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5153