Powrót do listy

Wiaczesław Hołowczyc


Hołowczyc

Wiaczesław

Florian

00.00.1889

Sterki

głuski

Białoruś

Trubiatino

lubański

mińska

Polak

podstawowe

smolarz

Areszt

24.08.1937

Wyrok

03.11.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

10 lat ITŁ

Łagier

Tajszetłag

Śmierć

07.06.1938

Tajszetłag

Rehabilitacja

22.06.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\5203-s