Powrót do listy

Stefan Gondziuk


Gondziuk

Stefan

Onufry

00.00.1898

Polska

omska

Polak

Areszt

28.03.1938

Wyrok

09.05.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-7-10-11-12 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.06.1938

Omsk

Rehabilitacja

20.02.1960

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6029