Powrót do listy

Jan Goniprowski


Goniprowski

Jan

Bronisław

00.00.1894

Krażenszczino

witebski

witebska

Białoruś

Gubacha

kiziełowski

permska

Polak

Areszt

07.10.1937

Wyrok

10.01.1938

szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.04.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Permskiego