Powrót do listy

Zinowij Goraj


Goraj

Zinowij

Włodzimierz

00.00.1894

Omidińskij

żytomierski

wołyńska

Bogatyriewka

bakczarski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

03.07.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

17.11.1938

Rehabilitacja

10.04.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego