Powrót do listy

Ludwik Goraj


Goraj

Ludwik

Roman

00.00.1890

Szniecka Buda

kijowska

Pinoziero

kandałakski

Karelska ASRR

Polak

woźnica

bezpartyjny

Areszt

04.03.1938

Wyrok

05.10.1938

trójka specjalna Karelskiej ASRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

17.10.1938

Kandałaksza

Rehabilitacja

02.08.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia