Powrót do listy

Jan Gornowski


Gornowski

Jan

Daniel

00.00.1873

wileńska

Pietrowka

dzierżyński

Kraj Krasnojarski

Polak

Areszt

10.05.1938

Wyrok

28.05.1938

trójka UNKWD Kraju Krasnojarskiego

kontrrewolucyjna organizacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.08.1938

Kańsk

Rehabilitacja

01.09.1958

Sąd Kraju Krasnojarskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-10014